Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 οι μαθητές του τέταρτου έτους της Στρατιωτικής

ΣΣΑΣ επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), το

Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και την 110 Πτέρυγα

Μάχης στη Λάρισα.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου