Ποσείδι 1998,4ο έτος, Διοικούσα !

Μπρόστα με τα γυαλιά ο Γιώργος Κολιοφώτης(παιδίατρος ΣΞ)

και πίσω από δεξιά Γιάννης Κάπελλος(μικροβιολόγος ΠΝ),Mabreh Loai

(ακτινολόγος στην Ιορδανία),Κώστας Τσιτλακίδης(καρδιολόγος ΠΑ)

και Δημήτρης Ματσαρίδης(ακτινολόγος ΠΑ).

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου