Στις 21-9-2011 σήμερα Tετάρτη και ώρα 21:00 συνεδρίασε, στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδεσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:

 

        α.  Τον καθορισμό ημερομηνίας για την ανάληψη ενεργειων, μαζικής αιμοδοσίας των μελών του Συνδέσμου, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

 

           β.  Τη  διοργάνωση αθλητικής εκδηλώσεως (βραδυνού ποδοσφαιρικού αγώνος), μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. Ακριβεις λεπτομέρειες, θα γνωστοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, με μέριμνα του Γραμματέα κ.Ιωάννη Αντωνιάδη.

 

       γ.  Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, συγχαρητηριας επιστολής, για τα μέλη που εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές των τοπικωνΙατρικών συλλόγων, αλλά και την αναγκαιότητα προβολής περισσοτέρων άρθρων-επιστημονικών μελετών.

 

δγ. Την αποστολή στη Διοίκηση τςη Σχολής και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, ενημερωτικής επιστολής, με θέμα τη διαπίστωση της δημόσιας χρήσης του ύμνου της Σχολής από πολιτική οργάνωση, ξένη προς τη Σχολή.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου