…και δεν μπορεί κανείς (κόμματα και…. κοινότητες) να τον καταχράται…..

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ έχει αποστείλει επιστολή σε

όλους τους αρμοδίους φορεις, να επιληφθούν άμεσα επί του θέματος….
Εδώ θα δείτε την “κλοπή” του ύμνου μας

 
που από την ίδρυση της Σχολής μας, τραγοδάται από γενιες και γενιές μαθητών της….

 

 

 

=====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου