Σπαρταριστές Ιστορίες …..Συσσιτίου Σχολής!

…………………………………………….   ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ είπες συσσιτιάρχης…..θυμάμαι κάτι συναδέλφους που σε αυτήν την περιβόητη δερμάτινη τσάντα της Σχολής έβαζαν μέσα ότι εύρισκαν στα εστιατόρια….κρέμονταν απο έξω τα….κραμμυδάκια και τα μέλια έσταζαν απο τίς ξηλωμένες ραφές……τί είδαμε σε αυτήν τη Σχολή…….. Κωνσταντίνος Λυμπίκης εεε είχαμε και γάτες να ταίσουμε…αλλά μια φορά σε ένα κρεατικό που το καταφχαριστήθηκα…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More