Τραβηγμένη απο τον Κώστα Πουρνάρα και χαρισμένη στον Κώστα Λυpπίκη. Απο πίσω γράφει: Σάββατο Βολή

Τhomson πεδίο Βολής Βαθυλάκκου. (ορθιοι απο αριστερά) Κων. Λυμπίκης, Κων. Πουρνάρας, ….. (Στρατολόγος

ή Οικονομικός), Χαρ. Μπερμπερίδης, Αναστ.Αναστασιάδης. Καθήμενοι: Νικ.Λαζάρου, Νικ. Παρδαλίδης, Δημοσθ. Κολοκυθόπουλος, μπροστά Βασιλ.Κολοβός.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου