Η ιστορία του Δικαστικού Σώματος

     Η έννοια της Δικαιοσύνης, ακόμη και στον πόλεμο, αποτελεί ένα από τα υψηλότερα ιδανικά του ανθρώπου, τα οποία συναντούμε στην αρχαία ακόμη εποχή. Την εποχή αυτή, η δικαιοσύνη θεωρούνταν ότι αποδιδόταν από τις θεότητες που ήσαν υπεύθυνες γι’ αυτό το σκοπό. Πρώτη θεά της δικαιοσύνης φαίνεται να είναι η Θέμις, κόρη του τιτάνα…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More