alt

 

Βιώνοντας την Ιστορία

ΟΜΙΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2007

 

 Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας  

 

Η πρώτη απορία, που μπορεί να δημιουργηθεί είναι αν ένα στρατιωτικό μουσείο έχει θέση στον πολιτισμικό χάρτη μιας περιοχής ή χώρας. Η απάντηση είναι καταφατική διότι πολιτισμός είναι το σύνολο των έργων και των σκέψεων των ανθρώπων, είτε ως πνεύμα είτε ως πράξη, που καθορίζει την ταυτότητα μιας ομάδας ανθρώπων και την ιστορία της.

Έτσι γλώσσα, τέχνες, ιδεολογίες και θρησκείες συμβαδίζουν στο πέρασμα των αιώνων με πολεμικές ή στρατιωτικές πράξεις, οι οποίες είχαν ως στόχο είτε την επιβολή εξουσίας, είτε την απελευθέρωση ενός λαού ως πνευματική και υλική οντότητα από την τυραννία ενός άλλου. Το σύνολο των παραπάνω καθορίζουν την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα ενός έθνους ή κράτους.

Ειδικότερα τώρα το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολεμικό μουσείο αλλά παρουσιάζει τριπλή ιδιότητα και χαρακτήρα. Είναι Επιστημονικό, Τεχνικό και Κοινωνικό.

Επιστημονικό καθώς παρουσιάζει την εξέλιξη της Κτηνιατρικής Επιστήμης στην Ελλάδα με τη Στρατιωτική Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία στελεχώθηκε για πρώτη φορά το 1833, με πρώτο Κτηνίατρο το βαυαρό Γεώργιο Χορς στο σύνταγμα λογχοφόρων ιππέων για να ακολουθήσουν άλλοι όπως ο Εμμανουήλ Γεωργίου Πύλλας, που ήταν ο πρώτος έλληνας αξιωματικός κτηνίατρος, ο Νικόλαος Κοδρικάς το 1844 και το 1875 ο Γεώργιος Πιλάβιος, ο οποίος διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη συγκρότηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Τεχνικό καθώς ο επισκέπτης ανακαλύπτει την τέχνη της σιδηρουργίας πεταλουργίας όπως και εκείνης της πεταλώσεως, τέχνη στην οποία ειδικεύονταν οι μαθητές της Σχολής Πεταλωτών στη Λάρισα.

Κοινωνικό διότι αναδεικνύεται η προσφορά τόσο των επιστημόνων κτηνιάτρων όσο και των τεχνιτών πεταλωτών αλλά και ημιονηγών στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας.

Ο επισκέπτης με την είσοδό του στο Μουσείο μεταβαίνει σε ένα χωροχρόνο όπου δεν εξιστορούνται οι ένδοξες στιγμές της ιστορίας μας, αλλά ένας αγώνας.

Αγώνας για τη θεμελίωση στο νεόδμητο ελληνικό κράτος δομών όπως η προστασία της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση της υγείας των αγροτικών κτηνών, αναλογιζόμενοι ότι οι πρώτοι κτηνίατροι ήταν στρατιωτικοί.

Αγώνας για την υποστήριξη στο πεδίο της μάχης των δυνάμεων που μάχονταν για την ελευθερία.

Αγώνας από τους απλούς ανθρώπους για την κατάκτηση των γνώσεων, που θα έδιναν ώθηση στην ανάπτυξη των περιοχών τους όπως οι πεταλωτές και οι ημιονηγοί.

Αγώνας όλων αυτών των ανθρώπων για την ελευθερία, την κοινωνική καταξίωση και την αξιοπρέπεια, που πήγαζε από την αστείρευτη αγάπη τους στην Ελλάδα, στον άνθρωπο και στα ζώα.

Περπατώντας στα καλντερίμια των κτιρίων της εποχής Χαριλάου Τρικούπη ο επισκέπτης θα ανακαλύψει:

Τους τρόπους νοσηλείας και διαφρόντισης των κτηνών μιας άλλης εποχής.

Το ανυπέρβλητο μεράκι των στελεχών για τη βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης.

Καθημερινές στιγμές όπως την εκπαίδευση των ημιονηγών αλλά και συναισθήματα όπως τη θλίψη των επιτάξεων.

Το τεράστιο συγγραφικό έργο των πρώτων κτηνιάτρων, έργο που έχει διδάξει και σύγχρονους επιστήμονες.

Με το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας η κτηνιατρική επιστήμη βρίσκει ένα βάθρο για τους πρωτοπόρους της στην Ελλάδα, η Λάρισα έχει ένα χώρο τιμής των απογόνων του Βουκεφάλα και των Θεσσαλικών Ίππων, η ύπαιθρος συντηρεί την ιστορική μνήμη όλων αυτών που πάλεψαν για την ανάπτυξή της.

Από την απελευθέρωση της Λάρισας το 1881 άρχισε η οικοδόμηση από το Χαρίλαο Τρικούπη των κτιριακών εγκαταστάσεων, που σήμερα σώζονται και στεγάζουν το Μουσείο. Αυτά τα ίδια κτίρια από το 1904 στέγασαν τμήματα της νεοϊδρυθείσας Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και από το 1926 το Νοσοκομείο Κτηνών Λάρισας, τη Σχολή πεταλωτών και άλλες κτηνιατρικές μονάδες.

Σήμερα το Μουσείο δρα καταλυτικά στη διαχρονική μέθεξη του ιστορικού παρελθόντος με το σύγχρονο παρόν της Κτηνιατρικής υπηρεσίας.

Ανακαλύψτε την επιστήμη του παρελθόντος, τις τέχνες που χάνονται, τα τεχνικά έργα και τα χειροποίητα υλικά.

Τα εγκαίνια του Μουσείου έγιναν στις 23 Μαρτίου 2005 και λειτουργεί καθημερινές 09:30 13:30.

Σας καλώ λοιπόν να επισκεφτείτε το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, όχι για να δείτε απλώς τα εκθέματα, αλλά για να βιώσετε την ίδια την ΙΣΤΟΡΙΑ.  

Σας ευχαριστώ

ΛΓΟΣ (ΥΚ) ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου