Το Στρατολογικό Σώμα

 

Το Στρατολογικό Σώμα είναι εξ αντικειμένου ένα πάρα πολύ οργανωμένο και πολυσχιδές Σώμα του Στρατού, το οποίο επικεντρώνεται, όπως λέει και το όνομά του, στη στράτευση, την καταχώριση και παρακολούθηση των στρατολογικών μεταβολών των στρατεύσιμων, κληρωτών, έφεδρων και εθνοφυλάκων της πατρίδας μας.  Από το 1989 είναι Κοινό Σώμα, δηλαδή υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ και είναι υπεύθυνο και για τους τρεις Κλάδους.

Η στράτευση στη χώρα μας αποτελεί ένα θεσμό πολύ σημαντικό, με μεγάλη διαδρομή και κοινωνικές προεκτάσεις, που απασχόλησε και απασχολεί όλους τους πολίτες που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της και να γευθούν την τιμή της, για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και τις οικογένειές τους, οι οποίες επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά. Χωρίς όμως τη στράτευση, πολλά από τα ιστορικά και πολεμικά επιτεύγματα του έθνους είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα είχαν τελεστεί, στο μέγεθος που τα γνωρίζουμε και τα αποτιμούμε σήμερα. Πέραν όμως από την εθνική της διάσταση και το ιστορικό βάρος, η στράτευση είναι γεγονός με έντονες κοινωνικές διαστάσεις, που απασχολεί καθημερινά πλήθος οικογενειών. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η διαδικασία στράτευσης γίνεται μέσα από ένα πλέγμα προσεγμένων και δοκιμασμένων διαδικασιών, που προσπαθεί να πετύχει, αφενός μεν τη διαρκή κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου δε την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων στους πολίτες ώστε, όταν κληθούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους, να υποστούν τις κατά το δυνατό μικρότερες παρενέργειες για το μέλλον τους. 

Η συγκρότηση και διατήρηση αξιόμαχου Στρατού υπήρξε ανέκαθεν μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα για τους Έλληνες. Στην αρχαία Ελλάδα (Αθήνα, Σπάρτη, Μακεδονία) υπήρξε σχεδόν πάντοτε συνειδητή επιλογή η δημιουργία στρατού, με κοινή εθνική συνείδηση και ιδανικά. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα στρατιωτική υποχρέωση υπείχαν οι Αθηναίοι πολίτες ηλικίας 18-60 ετών, μέτρο από το οποίο εξαιρούνταν μόνο οι βουλευτές και οι κρατικοί λειτουργοί. Στη Σπάρτη, κατεξοχήν πολεμικός λαός, η στρατιωτική υποχρέωση αφορούσε τους Λακεδαιμόνιους μεταξύ 20-60 ετών και όσοι δεν εκπλήρωναν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Επίσης, ο Φίλιππος και μετέπειτα ο Μέγας Αλέξανδρος στη Μακεδονία, οργάνωσαν το τελειότερο σύστημα στράτευσης, εισάγοντας το θεσμό της φάλαγγας και της σάρισας, επίσης υποχρεωτικό. 

Στους Βυζαντινούς χρόνους εφαρμόστηκε αρχικά μισθοφορικό σύστημα στράτευσης, το οποίο γρήγορα εξασθένησε (1030), με αποτέλεσμα να ληφθούν κατά καιρούς μέτρα προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής στράτευσης, με παράλληλη την ενίσχυση του θεσμού των Ακριτών, υπηκόων που ζούσαν στις παραμεθόριες περιοχές και είχαν πρώτοι αυτοί το βάρος της απόκρουσης κάθε εισβολής. Με την πάροδο του χρόνου, η χρησιμοποίηση μισθοφόρων για τις ανάγκες του Βυζαντινού Στρατού θεωρείται από πολλούς μία από τις αιτίες αποδυνάμωσης του βυζαντινού αμυντικού συστήματος, που οδήγησε στην τελική πτώση. Κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, τον πυρήνα του στρατιωτικού βραχίονα αποτέλεσαν οι ένοπλες ομάδες των κλεφτών και αρματολών, που είχαν αναπτυχθεί στα ορεινά της χώρας και πολεμούσαν τον κατακτητή. 

Στην εξέλιξη της Επανάστασης διαπιστώθηκε η ανάγκη οργάνωσης τακτικού στρατού, με αποτέλεσμα, το Σεπτέμβριο του 1825 να καθιερωθεί μερική υποχρεωτική τριετής στράτευση με κλήρωση (ένας στρατιώτης 18 έως 30 ετών για κάθε 150 κάτοικους), από την οποία προήλθε ο όρος κληρωτός, που διασώζεται ως τις μέρες μας και χρησιμοποιείται, έστω αδόκιμα, από ορισμένους. Στα 1837 καθιερώθηκε η «εξ απογραφής» κατάταξη, ταυτόχρονα με την εθελοντική. Με νόμο της 27 Νοεμβρίου 1878 καθιερώθηκε στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 1880 το σύστημα της καθολικής στράτευσης, με αρχική υποχρέωση θητείας τρία έτη και συμπληρωματικές διατάξεις από το 1904 και μετά. Το σύστημα αυτό επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας, παράλληλα με ένα σύστημα εθελοντικής κατάταξης για σταδιοδρομία ανδρών και γυναικών. Έκτοτε, η διάρκεια της θητείας κυμάνθηκε από τέσσερα έτη μέχρι 12 μήνες (από το 2003).

Το Στρατολογικό Σώμα γεννιέται το 1914. Οι θέσεις του νεοσύστατου Σώματος συμπληρώθηκαν με τη μετάταξη Αξκών των Όπλων και του Μεταγωγικού, καθώς και του Οικονομικού Σώματος, από το βαθμό του Λοχαγού μέχρι και του Συνταγματάρχη. Στη συνέχεια, μετατάσσονταν σ’ αυτό μόνο Υπολοχαγοί και Λοχαγοί των Όπλων και του Μεταγωγικού. Μεταξύ 1926-1940, το Σώμα στελεχωνόταν από Ανθυπολοχαγούς του Στρατολογικού, απόφοιτους της Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωματικών, προδρόμου της ΣΜΥ, μετά από τριετή φοίτηση. Στα 1937 το Σώμα της Στρατολογίας είναι το ένατο σε σειρά αρχαιότητας, υπαγόμενο στο ΓΕΣ/Ιο ΕΓ, θέση που διατήρησε και το 1945, με την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού. Το 1958 εκδίδεται το ΝΔ 3850, δημιουργώντας έτσι το πρώτο νομικό πλαίσιο ενιαίας στρατολογίας και για τους τρεις Κλάδους, σε αντικατάσταση των διάσπαρτων και διαφορετικών για κάθε Κλάδο μέχρι τότε διατάξεων. Ακολούθησαν το ΝΔ 720/70 και αργότερα ο Ν. 1763/88 «Στρατολογία των Ελλήνων», που ισχύει σήμερα, με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις (κυρίως με τον Ν 2510/97), για τη ρύθμιση των θεμάτων στρατολογίας και στράτευσης ενιαία για το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Χρονιά-σταθμός αποτελεί το 1989, όταν στις 8 Ιουνίου 1989 το Στρατολογικό Σώμα μεταβλήθηκε από Σώμα του Στρατού Ξηράς σε Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση το Νόμο 1848/89 (ΦΕΚ 112/8-5-89, Τεύχος Α'). Με τη μετατροπή του σε Κοινό Σώμα, το Στρατολογικό Σώμα είναι πλέον υπεύθυνο για τη στρατολογική παρακολούθηση και εφαρμογή της στρατολογικής νομοθεσίας ομοιόμορφα και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αποστολή του Στρατολογικού Σώματος είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της στράτευσης των πολιτών της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνει χώρα από τη Διεύθυνση Στρατολογικού (ΔΣΛ) (ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ, για Ελλάδα και Κύπρο) και τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία η προπαρασκευή της στράτευσης και σύνταξη της πρόσκλησης για κατάταξη των Ελλήνων (έξι φορές το χρόνο για κάθε Κλάδο) και Κυπρίων (δύο φορές το χρόνο), σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων και με σκοπό την ωφέλεια των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Οι στρατολογικές υπηρεσίες στελεχώνονται από μόνιμους Αξιωματικούς που ανήκουν στο Στρατολογικό Σώμα, ΔΕΑ του ΣΞ, Εθελόντριες Υπαξιωματικούς και των τριών Κλάδων, καθώς και από πολιτικούς υπαλλήλους όλων των βαθμών. Οι θέσεις που τοποθετείται το πιο πάνω προσωπικό και τα καθήκοντα που ασκεί, απορρέουν από τα αντίστοιχα οργανωτικά κείμενα, την εμπειρία, το βαθμό κτλ. Αξιωματικοί του Στρατολογικού Σώματος τοποθετούνται επίσης και σε γενικές θέσεις.

Οι Αξκοί του Στρατολογικού Σώματος προέρχονται από τη ΣΣΑΣ. Συγκεκριμένα, το 1970 όταν η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή (ΣΙΣ) μετονομάστηκε σε Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, συγκροτήθηκε και Στρατολογικό Τμήμα, το οποίο λειτούργησε από τις 5 Σεπτεμβρίου 1970 και από τον επόμενο χρόνο και μέχρι και το 1989 οι μαθητές του φοιτούσαν στο Νομικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του 1990 άρχισε να λειτουργεί ειδικό τμήμα πτυχιούχων σπουδαστών Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για το Οικονομικό και το Στρατολογικό, οι οποίοι κατατάχθηκαν με εξετάσεις και με σκοπό να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τη διακοπή της λειτουργίας τους. Οι νέοι σπουδαστές παρακολούθησαν πρόγραμμα ειδικής 10μηνης στρατιωτικής και επιμορφωτικής εκπαίδευσης στη Σχολή και στις αρμόδιες υπηρεσίες Οικονομικού και Στρατολογικού της Φρουράς Θεσσαλονίκης. 

Η λειτουργία του ειδικού τμήματος συνεχίστηκε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997, οπόταν και αποφοίτησαν οι πρώτοι τεταρτοετείς μαθητές των τμημάτων. Από το 1997 και μετά, η εισαγωγή στο Στρατολογικό τμήμα (όπως και στα άλλα τμήματα της ΣΣΑΣ) γίνεται με τις πανελλήνιες εξετάσεις και, μετά από 4ετή φοίτηση, οι σπουδαστές του Τμήματος ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί Στρατολογικού. Οι Αξκοί του Στρατολογικού είναι απόφοιτοι του τμήματος Στρατολογικού της ΣΣΑΣ και, ταυτόχρονα, πτυχιούχοι του Νομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πλην ορισμένων, που είναι πτυχιούχοι Πολιτικών Επιστημών ή του Πάντειου Πανεπιστημίου. Πέραν της Σχολής Στρατολογικού, οι Αξκοί του Στρατολογικού φοιτούν στη ΣΕΘΑ, στη ΝΣΠ και ΣΠΑ, στις Σχολές Κατωτέρων Επιτελών του ΣΞ και της ΠΑ, καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Αρκετοί Αξκοί, με δική τους πρωτοβουλία, έχουν αποκτήσει επιπλέον πανεπιστημιακά πτυχία, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Το Στρατολογικό είναι Σώμα που παρέχει διοικητική υποστήριξη και υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού. Η ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ διευθύνεται από Υποστράτηγο Διευθυντή, που βοηθείται στο έργο του από Ταξίαρχο Υποδιευθυντή, ενώ η ΔΣΛ/ΓΕΕΦ διευθύνεται από Συνταγματάρχη Διευθυντή και Αντισυνταγματάρχη Υποδιευθυντή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 57 Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) και 10 Περιφερειακές Διευθύνσεις Στρατολογικού (ΠΔΣΛ), ενώ στην Κύπρο υπάρχουν 5 ΣΓ. Στην Ελλάδα, οι Μονάδες του Σώματος είναι πλήρως αποκεντρωμένες, εδρεύουν σε όλους τους νομούς της χώρας, ενώ ορισμένες απ' αυτές αποτελούν τη μοναδική παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές τους, λειτουργώντας και ως Φρουραρχεία. Ταυτόχρονα, σε Ελλάδα και Κύπρο, τα ΣΓ είναι και διοικητικές αρχές (δημόσιες υπηρεσίες), που υπόκεινται στους θεσμούς του δημόσιου ελέγχου, λειτουργούν με τους κανόνες και τις αρχές του διοικητικού δικαίου και βρίσκονται σε στενή επαφή με τις άλλες υπηρεσίες του Κράτους (Νομαρχιακές-Επαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, Πρεσβείες, Προξενεία κτλ).

Τα ΣΓ έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με πλήθος πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, τόσο για την εξέταση αμιγώς στρατολογικών υποθέσεων, όσο και για παροχή γενικότερων πληροφοριών που αφορούν τις ΕΔ. Με τον τρόπο αυτό, είναι βιτρίνα και προθάλαμος των ΕΔ, στις οποίες εισέρχονται για πρώτη (συχνά και μοναδική) φορά οι πολίτες του Κράτους και από την επαφή τους αυτή διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα για τη λειτουργία τους. Επίσης, αποτελούν και ένα συνδετικό κρίκο των ΕΔ με την ομογένεια, με την οποία βρίσκονται εξ αντικειμένου σε στενή επαφή. Καθημερινά διακινείται τεράστιος όγκος υποθέσεων, με κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ικανοποιούνται ή απορρίπτονται πολλά και σύνθετα αιτήματα, με ελάχιστα παράπονα από το συναλλασσόμενο κοινό.

 

      

 

Η δομή και προς πολλές κατευθύνσεις λειτουργία των Μονάδων του Στρατολογικού, τους προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα και δημιουργούν ένα πλέγμα πολλών και πολλαπλών απαιτήσεων οργάνωσης και δράσης: για είναι δυνατό κατά την απογραφή, την πρόσκληση, κατά την ίδια την κατάταξη αλλά και μετά απ’ αυτή να μην «παραλειφθεί» κανένας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής καταγραφή, συμπλήρωση και διόρθωση κάθε κλάσης, σε συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το στρατιωτικό τρόπο εργασίας. Τα ΣΓ συμμετέχουν ενεργά και στις διαδικασίες κατάταξης και ενημερώνουν τα ΚΕΝ με τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν στρατολογικά τους στρατεύσιμους.

Η στρατολογική παρακολούθηση των ανδρών αρχίζει σχεδόν με τη γέννησή τους και καταλήγει με το θάνατό τους, με την καταχώρησή τους στα μητρώα αρρένων του οικείου Δήμου, την κατάρτιση των στρατολογικών μητρώων (αυτά γίνονται στο 16ο της ηλικίας τους στην Κύπρο και στο 18ο στην Ελλάδα) και την απόδοση Αριθμού Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ). Τα στρατολογικά μητρώα τηρούνται επί 120 έτη και στη συνέχεια αποστέλλονται στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ). Εκτός από τους άνδρες, στρατολογικά παρακολουθούνται και οι γυναίκες που κατατάσσονται στις ΕΔ για σταδιοδρομία ή έχουν αποκτήσει στο παρελθόν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρατιωτική υπηρεσία, ως Αξκοί, μόνιμες και εθελόντριες Υπξκοί, μέλη της Αντίστασης κτλ. Οι γυναίκες των παραπάνω κατηγοριών εγγράφονται σε ειδικά μητρώα, στα οποία καταχωρίζονται όλες εκείνες οι μεταβολές, που επηρεάζουν τη στρατολογική και υπηρεσιακή τους κατάσταση. 

Η στρατολογική νομοθεσία ανέκαθεν προέβλεπε ρυθμίσεις ευεργετικού χαρακτήρα, με κριτήρια κυρίως κοινωνικά, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν την αναβολή (αναστολή) της στράτευσης (λόγω σπουδών, βλαβών στην υγεία κτλ), τη μείωση της διάρκειας θητείας (με βάση οικογενειακά ή άλλα κριτήρια), καθώς και την πλήρη απαλλαγή από τη στρατιωτική υποχρέωση. Επίσης, η νομοθεσία περιλαμβάνει διάφορα άλλα ευεργετήματα (τακτοποίηση ατόμων μεγάλης ηλικίας, αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις χώρας εξωτερικού, αντιμετώπιση επαναπατριζόμενων και αποδήμων). Όλα αυτά, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν είναι αναγκαία η συνδρομή των στρατολογικών Υπηρεσιών.

Τα ΣΓ, παράλληλα, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν το νόμιμο της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους απολυόμενους Οπλίτες, ενώ στη συνέχεια εμπλέκονται σε διάφορες διαδικασίες για την παρακολούθηση των Εφέδρων και Εθνοφυλάκων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιστράτευσης (ΤΕ) και το 6ο Επιτελικό Γραφείο, με σκοπό την τήρηση και άμεση ενημέρωση των στρατολογικών τους μερίδων, τη χορηγία των προβλεπόμενων εξαιρέσεων ή αναστολών κατάταξης και τη μήνυση ή αναζήτηση των μη καταταχθέντων. Αν και η διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών είναι κυρίως χειρογραφική, εντούτοις τα ΣΓ είναι σε θέση να τηρούν και να υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και εκτάκτως όταν απαιτηθεί, όλα εκείνα τα στατιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και το ΓΕΕΦ, κυρίως ως προς τα αριθμητικά στοιχεία (απόδοση των κλάσεων, καταταχθέντες πλήρους και μειωμένης θητείας, κρινόμενοι ως ακατάλληλοι ή μειωμένης σωματικής ικανότητας ή λαβόντες αναστολή, αριθμός ανυπότακτων, λιποτακτών κτλ). 

Παράλληλα με τα πιο πάνω, τα κατά τόπους ΣΓ πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορούν να εκδίδουν στρατολογικά πιστοποιητικά για άτομα τα οποία παρακολουθούν. Τα πιστοποιητικά, για να μπορούν να εκδοθούν θα πρέπει η στρατολογική μερίδα να είναι ενημερωμένη με τα τελευταία στοιχεία. Έτσι, ταυτόχρονα με τον όγκο εργασίας που έχουν να επιτελέσουν – τακτική και έκτακτη – έχουν και να συμπληρώνουν τις στρατολογικές μερίδες και να εκδίδουν τα στρατολογικά πιστοποιητικά, που εδώ και λίγα χρόνια συμπληρώνονται ταυτόχρονα και χειρογραφικά και μηχανογραφικά. Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης χορηγούνται για κάθε νόμιμη χρήση και είναι διαφόρων τύπων (Α’ και Β’, Αποδημίας, Άδεια εξόδου, αίτηση ανανέωσης διαβατηρίου κτλ). 

Το αρχείο των ΣΓ αποτελεί την αποκλειστική πηγή για την απόδειξη της στρατολογικής κατάστασης των πολιτών, ανεξάρτητα με το αν και πού εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται και υφίστανται στη συνέχεια μηχανογραφική επεξεργασία από τη ΔΣΛ και άλλους φορείς του στρατεύματος. Το στρατολογικό αρχείο είναι από τη φύση του ογκώδες, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα τήρησης και περιλαμβάνει διαχρονικά πληροφορίες για όλους τους πολίτες. Οι πληροφορίες αυτές σε πολλές περιπτώσεις αφορούν προσωπικά δεδομένα (υγειονομικές κρίσεις, αποτελέσματα εκκαθάρισης στρατιωτικών ποινικών υποθέσεων, στρατολογική κατάσταση, σωματομετρικά στοιχεία και πολλά άλλα). Εξαιτίας της σοβαρότητας αυτών των στοιχείων, ανέκαθεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη για το απόρρητο των στρατολογικών δεδομένων κάθε πολίτη έναντι τρίτων, η τήρηση του οποίου δέσμευε και δεσμεύει το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών, χωρίς να έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα. 

Μέσω πιλοτικού συστήματος, η ΔΣΛ αποσκοπεί στην πλήρη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των στρατολογικών Υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας, αξιοπιστίας και ταχύτητας, καθώς και την ελαχιστοποίηση περιθωρίων λάθους. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα άρχισε να οργανώνεται σε πρόγραμμα πλήρους κάλυψης του στρατολογικού φάσματος, μετά από την ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντίστοιχα για Ελλάδα και Κύπρο, της εκπόνησης μηχανογραφημένου προγράμματος (συστήματος), σε αντικατάσταση του ανεπαρκούς υφιστάμενου ηλεκτρονικού προγράμματος.

Τα παραπάνω θέματα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενα με τη μηχανογραφική προοπτική του Σώματος, συνδέονται άρρηκτα με το κτιριακό ζήτημα των στρατολογικών Υπηρεσιών, αφού η απόκτηση σύγχρονης, μόνιμης και ιδιόκτητης στέγης, αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε το πρόγραμμα αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής Μονάδων, πολλές από τις οποίες,  στεγάζονται είτε σε ιδιωτικά οικήματα, με υψηλό κόστος μίσθωσης και συχνές μετακομίσεις, είτε σε κτίρια του δημοσίου, που είναι συχνά παλαιά και μη λειτουργικά. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μερικά από τα οποία είναι η αποστολή στρατολογικών πιστοποιητικών μετά από τηλεφωνική αίτηση, με βάση τετραψήφιο ειδικό αριθμό του ΟΤΕ, η σύνδεση των Υπηρεσιών με το Διαδίκτυο και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για άμεση επικοινωνία με το κοινό. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, το Στρατολογικό Σώμα εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια και βιβλιάρια, τα οποία διανέμει στους στρατεύσιμους, τους απόδημους και τους προξενικούς υπαλλήλους.

Από τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των στρατολογικών Υπηρεσιών προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τον έλεγχο του έργου τους, με σκοπό την αποδεδειγμένη διαφάνεια στη λειτουργία τους. Το αρχείο των διοικητικών πράξεων που εκδίδουν προβλέπεται να τηρείται για αρκετά χρόνια, ώστε να ανασύρονται και να επανεξετάζονται οι περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι παρουσιάζουν προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας, με σκοπό η τελευταία να αναθεωρείται προς το συμφέρον του πολίτη και της ίδιας της Υπηρεσίας. Οι πράξεις κάθε στρατολογικής υπηρεσίας υπόκεινται στον έλεγχο διαφάνειας που προβλέπεται για κάθε δημόσια υπηρεσία και, όποιος πολίτης επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει ενημέρωση για τις πράξεις αυτές, εφόσον δεν προσκρούουν στο προσωπικό απόρρητο άλλου πολίτη. Έλεγχος γίνεται και από το προϊστάμενο κλιμάκιο (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΛ, ΓΕΕΦ/ΔΣΛ ή ΠΔΣΛ) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, χωρίς να αποκλείονται και έκτακτες επιθεωρήσεις. 

Προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι στρατολογικές Υπηρεσίες, εκτός από αυτά του όγκου εργασίας, είναι το πρόβλημα της φυγοστρατίας (ανυπότακτοι και λιποτάκτες) και το πρόβλημα άρνησης για στράτευση. Ειδικά για τους ανυπότακτους εξωτερικού, έχουν γίνει διάφορες μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία, με σκοπό την όσο το δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία τους. Αναφορικά με τους αντιρρησίες συνειδήσεως,  από την 1/1/1998 εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία ο Ν 2510/97. 

Με την πρόσφατη συγκρότηση της ΣΣΛ καθιερώθηκε και το έμβλημά της, το οποίο είναι και έμβλημα του Στρατολογικού Σώματος , που συμβολίζει τη διακλαδικότητά του, το ρόλο και την προσφορά του γενικά στην Εθνική Άμυνα. Συγκεκριμένα, αποτελείται από παράσταση χρυσού ξίφους (που συμβολίζει την υπηρέτηση στο Σώμα Αξιωματικών), πάνω στο οποίο εφάπτεται χρυσή άγκυρα (σύμβολο του Ναυτικού), χρυσός αετός (σύμβολο της Αεροπορίας) και χρυσή φλογοφόρος ροιά (σύμβολο του Στρατού). Την οριζόντια αυτή παράσταση διασχίζουν δύο χιαστί φτερά (πένες), έμβλημα της επιστημονικής και γραμματειακής αποστολής του Σώματος, πλαισιωμένα από φύλλα δάφνης. Το φόντο του εμβλήματος είναι ανοικτό γαλάζιο και το ρητό του είναι το «Δίκαιον και Πρέπον», το οποίο προέρχεται από τον Θουκυδίδη (Ιστορίαι, Βιβλίο Β’ 25): Αρξομαι δε από των προγόνων πρώτον, δίκαιον γαρ αυτοίς και πρέπον δε, άμα εν τω τοιώδε την τιμήν ταύτην της μνήμης δίδοσθαι (Θα αρχίσω πρώτα από τους προγόνους, γιατί είναι δίκαιο και συγχρόνως αρμόζον τη στιγμή αυτή, σ’ αυτούς να αποδίδεται η τιμή της μνήμης) 

Οι Αξιωματικοί του Στρατολογικού Σώματος, ως Κοινού Σώματος, από τις 30 Ιουνίου 1992 δεν φέρουν τη γνωστή φαιοπράσινη στολή, αλλά πανομοιότυπη χρώματος βαθυπράσινου (κυπαρισσί), σύμφωνα με το Φ 456/105577/Σ. 1879/1-4-91 (Απόφαση ΥΕΘΑ, ΦΕΚ 207/3-4-1991 Τεύχος Β'), τα χρώματα της οποίας προέρχονται από τη μίξη του φαιοπράσινου (Στρατός Ξηράς), του βαθιού γαλάζιου (Πολεμικό Ναυτικό) και ανοικτού γαλάζιου (Πολεμική Αεροπορία). Ταυτόχρονα, από το βαθμό του Ταγματάρχη μέχρι και το βαθμό του Υποστράτηγου (καταληκτικός βαθμός του Σώματος στην Ελλάδα) αντί της φλογοφόρου ροιάς φέρουν το έμβλημα του ΓΕΕΘΑ, αποτελούμενο από διακλαδική παράσταση κάθετης άγκυρας (σύμβολο του Ναυτικού), οριζόντιου αετού (σύμβολο της Αεροπορίας) και φλογοφόρου ροιάς (σύμβολο του Στρατού). Ως Κοινό Σώμα, δεν φέρει βαθυκύανο μπερέ (όπως γίνεται στο Στρατό Ξηράς) αλλά συνεχίζει να φέρει δίκοχο, καθόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική διαταγή του ΓΕΕΘΑ.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου