Στις επερχομενες εκλογές της ΕΑΑΣ στηριζουμε (και) Σασιτες

  Προσωπική – Οικογενειακή κατάσταση: Ο Ιωάννης Σ. Κοτσαρίδης Σχης ε.α, κατάγεται από τα Λευκόγεια – Κ. Νευροκοπίου του Νομού Δράμας, γεννηθείς το έτος 1964 και είναι έγγαμος με δύο κόρες. Γνώσεις: Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ του……Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More