Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης:
1.   Απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληροί ο αιτούμενος, για την εγγραφή του σαν μέλος του Συνδέσμου μας και κατ’ επέκταση στην κοινότητα της ιστοσελίδας είναι οι παρακάτω :
·       Να είναι μέλος του Συνδέσμου, που σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί και το Καταστατικό του Συνδέσμου.
·       Να συμπληρώσει και υποβάλει αίτηση εγγραφής, κατόπιν επιλογής από την οικεια σελίδα της ιστοσελίδας.
·       Να αποδεχθεί, πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν. Χωρίς αυτή την αποδοχή, η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.
2.   Τα στοιχεία κάθε αίτησης θα διασταυρώνονται προς επιβεβαίωση, πριν η αίτηση αυτή να εγκριθεί.
3.   Με την έγκριση κάθε αίτησης θα ανοίγεται λογαριασμός μέλους και το νέο μέλος θα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
4.    Ο λογαριασμός του κάθε μέλους στην ιστοσελίδα θα είναι μοναδικός. Λογαριασμός, που διαπιστώνεται ότι έχει δημιουργηθεί σαν δεύτερος από κάποιο μέλος, θα διαγράφεται και θα ειδοποιείται ο χρήστης με μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση..
5.   Τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν αρχεία προς δημοσίευση (άρθρα, φωτογραφίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις κ.λ.π.) καθώς και σχετικές προτάσεις, που θα παραλαμβάνονται και θα εξετάζονται με την προϋπόθεση να είναι ευπρεπούς περιεχομένου και συνεπή προς το Καταστατικό του Συνδέσμου. Επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να ΜΗΝ προέρχονται από αντιγραφή ηλεκτρονικών ή έντυπων δημοσιευμάτων, για λόγους προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
6.   Τα προς δημοσίευση αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σαν συνημμένα αρχεία σε προσωπικά μηνύματα απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου.
7.   Στις περιπτώσεις παραλαβής αρχείων, τα οποία θα είναι απρεπούς περιεχομένου ή θα παρεκκλίνουν από το Καταστατικό του Συνδέσμου, θα ενημερώνεται σχετικά το Δ.Σ. από τους διαχειριστές, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη αρχικού ελέγχου, θα καταστρέφονται τα αρχεία και θα επισημαίνεται η παρέκκλιση στον αποστολέα με μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
8.    Όλα τα αρχεία που θα παραλαμβάνονται και δεν θα παρεκκλίνουν από το Καταστατικό του Συνδέσμου, θα τηρούνται πάντοτε (είτε δημοσιευθούν είτε όχι) με χρονολογική σειρά παραλαβής σε ασφαλή μέσα μόνιμης αποθήκευσης εκτός διαδικτύου, με ευθύνη των διαχειριστών της ιστοσελίδας.
9.   Η δημοσίευση ή μη καθώς και η σειρά δημοσίευσης των αποστελλομένων άρθρων, φωτογραφιών και ανακοινώσεων θα έγκειται στην κρίση του Δ.Σ., για αποφυγή παρεξηγήσεων και για λόγους εύρρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας (έλεγχος προστασίας προσωπικών δεδομένων, επάρκεια  χώρου κ.λ.π.).
10.      Τα δημοσιευόμενα άρθρα, φωτογραφίες και ανακοινώσεις θα παραμένουν δημοσιευμένα μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου για την ιστοσελίδα χώρου στο διαδίκτυο ή μέχρι την αντικατάστασή τους με άλλα αντίστοιχα, με βάση τις οδηγίες του προεδρείου του Δ.Σ. και ανάλογα με τον προς δημοσίευση όγκο αρχείων.
11.      Στη λειτουργία της ιστοσελίδας, μη ελεγχόμενη θα είναι μόνο η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μελών.
12.     Κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μελών μέσω της ιστοσελίδας, η ευθύνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα επικοινωνούντα μέλη.
13.     Οι διαχειριστές ουδεμία ευθύνη φέρουν για προβλήματα που ίσως προκύψουν στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων.
14.     Οι διαχειριστές υποχρεούνται να φροντίζουν για την ομαλή και ήρεμη λειτουργία της ιστοσελίδας, ενημερώνοντας το Δ.Σ. του Συνδέσμου όποτε θεωρούν ότι αυτή απειλείται και προβαίνοντας, κατόπιν εγκρίσεως, στις ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες κατά περίπτωση για να την εξασφάλισή της.
15.     Υποχρέωση των μελών είναι να ενημερώνουν άμεσα τους διαχειριστές για κάθε περίπτωση που πέφτει στην αντίληψή τους και δεν είναι σύμφωνη με το Καταστατικό του Συνδέσμου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.
16.     Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν κάθε περίπτωση που αναφέρουν τα μέλη, να ενημερώνουν το Δ.Σ. του Συνδέσμου και να προβαίνουν, κατόπιν εγκρίσεως, στις ενέργειες που κατά περίπτωση θα κριθούν αναγκαίες.
17.     Σε μέλη, για τα οποία διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν κάποιον από τους παραπάνω όρους, θα αποκόπτεται προσωρινά από τους διαχειριστές η πρόσβαση μέλους,  μέχρι να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. για οριστική ή μη διαγραφή του λογαριασμού τους .
18.     Οι καλοί τρόποι, η ευγένεια και η αξιοπρέπεια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν όλα τα μέλη, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
19.   Η περιηγηση στον ιστότοπο μας προυποθετει επισης την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχη της Πολιτικής Απορρήτου μας. 
20.  Τα αναμνηστικα προιοντα που αγοραζονται απο το E-Shop του συνδέσμου, ειναι παραδοτεα κατοπιν ειδικης παραγγελιας και ως εκ τουτου δεν επιστρεφονται.

Πίσω στις Οδηγίες Εγγραφής Μέλους

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου