Απο αριστερά: Ράπτης Σπυρίδων- Μπαλόπουλος Δημήτρης – Τσακνάκης Βύρων – Ζάγκλης Δημήτρης – Λαφτσόπουλος Σταύρος – Μαραγκάκης Κων/νος – Ρόμπος Παναγιώτης – Σιάφας Χρήστος

Leave a Comment