ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

                                                                                                                    Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41  

                                                                                                     Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr      Email: apofoitoissas@gmail.com

Αθήνα 3η Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣ : Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης 

              Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

              Μέγαρο Μαξίμου

ΚΟΙΝ :  ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

              ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

              Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο

               Γ.Γ. ΥΕΘΑ κ.  Αντώνιο Οικονόμου  

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση- Διαμαρτυρία  για την Πρόσληψη 18 ιατρών στο ΠΝ (ΦΕΚ/τεύχος Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 7/17-2-2021–Προκήρυξη) 

Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ συνεδρίασε εκτάκτως για το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα να ενημερώσει την Κυβέρνηση επί του θέματος.

Σας ενημερώνουμε κ. Πρωθυπουργέ ότι ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ είναι ο συνδετικός κρίκος της Σχολής αυτής και όλων των χιλιάδων μέχρι σήμερα αποφοίτων της, εν ενεργεία και εν αποστρατεία  Αξιωματικών Υγειονομικού (ιατρών-οδοντιάτρων-κτηνιάτρων-φαρμακοποιών-ψυχολόγων), Οικονομικού και Νομικού κλάδου των ΕΔ.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της ΣΣΑΣ (ΝΔ 562/1970) και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι οι ανάγκες των ΕΔ σε Αξιωματικούς των προαναφερομένων Σωμάτων αντίστοιχου επιστημονικού τομέα, καλύπτονται αποκλειστικά με αποφοίτους ΣΣΑΣ. 

Η πρόσληψη ιατρών στο ΠΝ από τον ιδιωτικό τομέα, εκτός του ότι έρχεται σε αντίθεση με τον ιδρυτικό νόμο της ΣΣΑΣ, διαφοροποιεί και στρεβλώνει την ιεραρχική εξέλιξη και αδικεί τους νέους ε.ε. αξιωματικούς ιατρούς του ΠΝ καθώς και τους φοιτούντες σήμερα άνδρες και γυναίκες σπουδαστές της  ΣΣΑΣ, ενώ η πολιτεία δεσμεύτηκε απέναντί τους με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο κατά την είσοδό τους στη σχολή. 

Διαμαρτυρόμαστε κ. Πρωθυπουργέ για την προωθούμενη από το ΠΝ πρόσληψη ιατρών εκτός ΣΣΑΣ με απονομή βαθμού, η οποία βάσιμα υπονομεύει την ύπαρξη, τον σκοπό, την ιστορία και τα θεμέλια της ΣΣΑΣ που είναι η μοναδική Στρατιωτική Σχολή πανελληνίως, οι απόφοιτοι της οποίας είναι ταυτόχρονα και επιστήμονες αξιωματικοί που αποφοίτησαν από αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές του ΑΠΘ.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, στη μάχη κατά της covid-19. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν και τα στρατιωτικά νοσοκομεία να προσλάβουν Επικουρικούς Ιατρούς κρισίμων ειδικοτήτων, θεσμός που ευρέως εφαρμόζεται στο ΕΣΥ και χωρίς να διακυβεύεται το ήρεμο κλίμα στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ζητούμε από σας κύριε Πρωθυπουργέ να ενημερωθείτε για το σοβαρό αυτό ζήτημα και να δώσετε κατά την κρίση σας οδηγίες αποκατάστασης της αδικίας προς αποφυγή προβλημάτων και ανησυχίας που δημιούργησε η εν λόγω Προκήρυξη στους στρατιωτικούς ιατρούς όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας εν μέσω πανδημίας. Ειδικότερα ζητούμε :

α.  Να συμπεριληφθεί στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις ικανός και αναγκαίος αριθμός εισακτέων στη ΣΣΑΣ έτσι ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι μελλοντικές ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό των ΕΔ.

β.  Να ανακληθεί η προαναφερόμενη Προκήρυξη και να καλυφθούν οι τυχόν έκτακτες προσωρινές ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων με Επικουρικούς Ιατρούς στο πρότυπο του ΕΣΥ.

                                                   Για το ΔΣ 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Πατσουράκος Φώτιος                                                                         Πάσχου Αθανάσιος

Αρχίατρος ε.α.-Καρδιολόγος                                            Υποπτέραρχος ε.α.-Οικονομολόγος

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Leave a Comment