Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 35 από το ΙΚΑ με θέμα: “Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν. 3863/2010.” Με την λογική λοιπόν της εξομοίωσης των καθεστωτων και στον ιδιωτικό και στο Δημόσιο τομέα (ν.4151/2013) κατ αντιστοιχία οφείλει το Δημόσιο να προβεί στις ιδιες εξαιρέσεις.

Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 τ… by Antoniadis John

Leave a Comment